aangepast blauwv2

Mocht u veel moeite hebben met schakelen in een schakelauto of heeft u een lichamelijke of geestelijke beperking dan hebben wij een automaat voor u tot beschikking. Het gaat hier om een Toyota Yaris.

Deze auto is voorzien van een aantal aanpassingen. Het gaat hier om een gaspedaal links, een handbedrijfsrem en handgas en ook een richtingaanwijzer rechts.

De instructrice heeft ruime ervaring met het lesgeven aan mensen met een cognitieve beperking zoals ADHD, ADD en autisme, maar ook aan mensen met een lichamelijke beperking.

Verder komen wij vaak bij het Rijnlands Revalidatie Centrum, waar wij mensen helpen met het behouden van het rijbewijs na een CVA.